понеделник, 8 декември 2008 г.

Test HTTPS https

Test HTTPS
openssl s_client -no_tls1 -no_ssl3 -connect www.google.com:443http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_SSL-TLS

Няма коментари: